ರಸರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ತಾಯ್ತನ

ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಹೆಗಡೆಯವರ “ರಸ ರಾಮಾಯಣ”- ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಯ್ತನದ ಮಧುರ ಚಿತ್ರಣದ ಕುರಿತು ಪ್ರೊ|| ಪದ್ಮಿನಿ ಹೆಗಡೆಯವರ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ.

ಚೇತೋಹಾರಿ ಚೈತ್ರ

ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತು ಪರಶುರಾಮರ ಮುಖಾಮುಖಿಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯವೇನು ಬಲ್ಲಿರಾ? ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ, ಪದ್ಮಿನಿ ಹೆಗಡೆಯವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ.

ಸರ್ವ ಮಾನ್ಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ

ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ತಾತ್ತ್ವಿಕ ಬದುಕು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೈತಿಕ ಬದುಕು ಎಂಬುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಅವೆರಡೂ ಒಂದೇ. ಅವು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ಸಮನ್ವಯತೆಯೇ ಆಗಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ.

ಮಂದಾನಿಲ ಗಂಧವಿದನು ತಂದಿಹೆ ನೀನೆಲ್ಲಿಂದ

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೃದು ಮಧುರವಾದದ್ದು. ಅದು ಆರ್ದ್ರ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳದ್ದು. ಅದರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಪು.ತಿ.ನ.ರವರ ಒಂದು ಕವನ “ಮಂದಾನಿಲ ಗಂಧವಿದನು ತಂದಿಹೆ ನೀನೆಲ್ಲಿಂದ”. ಪ್ರೊ|| ಪದ್ಮಿನಿ ಹೆಗಡೆ-ಯವರ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾದ ಲೇಖನ.