ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ: “ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ”

‘ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ’ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಕಾ ಟುಡೇ ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಜ್ಜನರಿಂದ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದೆ

गीता-जयंती निबंध प्रतियोगिता

जैसा आप सभी को ज्ञात है कि भगवद्गीता दिवस कुछ ही सप्ताह दूर है। इंडिका टुडे एक विशेष प्रतियोगिता के लिए निबंध प्रविष्टियाँ आमंत्रित करता है जिसका शीर्षक है “भगवद्गीता का आध्यात्मिक महत्व”।

Gita Jayanti Essay Competition

The Bhagavadgeeta Day is a few weeks away. Indica Today calls for Essays from Indics for a special competition – “The Spiritual Significance of the Bhagavadgeeta”.

ದೀಪಾವಳಿಯ ಬೆಳಕು: ಡಾ|| ಆರತಿಯವರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಂವಾದ

ಡಾ|| ಆರತಿ ವಿ.ಬಿ. ವಿಭು ಅಕ್ಯಾಡಮಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ-ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ಈ ಹೊತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸವಾಲುಗಳು, ಅವರ ಅಕ್ಯಾಡಮಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಬಗೆ – ಈ ಕುರಿತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಂವಾದ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿ ವಿಶೇಷ.

Different Forms Of Nava Durga – Day 9

In today’s edition of our discussion, we will talk about the arrival, worship and grandeur of Goddess Durga’s power in the form of Maa Siddhidatri. Garima Tiwari-ji is taking the thread of this discussion forward.

Different Forms Of Nava Durga – Day 8

In today’s edition of our discussion, we will talk about the arrival, worship and grandeur of Goddess Durga’s power in the form of Maa Mahagauri. Shefali Vaidya-ji is taking the thread of this discussion forward.

Different Forms Of Nava Durga – Day 7

In today’s edition of our discussion, we will talk about the arrival, worship and grandeur of Goddess Durga’s power in the form of Maa Kalratri. Sai Swarupa Iyer-ji is taking the thread of this discussion forward.