ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಉಷೆ

ಉಷಃಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣವೆ? ಬನ್ನಿ, ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಉಷೋದೇವಿಗಿರುವ ಮಹತ್ವವೇನು, ಅವಳ ಸಂಪನ್ನತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಮಂಜುಳ ಟೆಕಾಲ್.

ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ವರುಣ

ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ವರುಣನ ಸ್ಥಾನ, ಸ್ವರೂಪ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಯಾಮಗಳೇನು? ವರುಣನಿಗೂ ಋತಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವಾದರೂ ಏನು? ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ…

ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ

ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ ಮಹತ್ತನ್ನು, ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೂ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಅವನ ಸಮಾನರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.

ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನದಿಗಳ ಮಹತ್ವ

ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನದಿಗಳೇಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದಿವೆ? ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹರಿವಿಗೂ ನದಿಗೂ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸರಸ್ವತಿಗೆ, ಇರುವ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವೇನು?

ಋಗ್ವೇದದ ಋಷಿಗಳು ಮತ್ತು ನದಿಗಳು

ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಋಗ್ವೇದವು ಹಲವಾರು ದೇವತೆಗಳ ಸ್ತುತಿ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಅಪಾರ. ಋಗ್ವೇದವು ಇತಿಹಾಸ, ಕಾವ್ಯ, ಭೂಗೋಳ, ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಗಳ ಗಣಿ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಹರಹು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರ, ಅದರ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನದ ತಿರುಳು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಸೂಕ್ತಕಾರರು ಯಾರು? ಋಗ್ವೇದದ ಸೂಕ್ತಕಾರರು ಯಾರು ಎಂಬುದೇ ಈ ಲೇಖನದ ಮುಖ್ಯವಸ್ತು.

ಸೋಮದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಆಯಾಮಗಳು

ಆರ್ಯರು ಹೊರದೇಶಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಹಾಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಮ್ಮ ಜನ ವಲಸೆ ಹೋದರೆಂದೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಿಗಿಲಾಗಿ, ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ, ಸೋಮವೂ ಒಂದು ಕಾರಣ,
ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಲಗೇರಿ.

ಸೋಮ: ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿಮತ

ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸೋಮವು ಪ್ರಾಯಶಃ ಮಾನವನ ಅಮೃತತ್ವದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಅತಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಪ್ರತೀಕ. ಆದರೆ, ಸೋಮವು ಯಾವುದೋ ಪದಾರ್ಥ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಯೂ ಹೌದು. ಯೋಗದ, ಆಯುರ್ವೇದದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವವರು ಕೂಡ ಸೋಮದ ಆರಾಧಕರು. ಸೋಮವೆಂದರೆ, ಆನಂದದ ಸ್ವರೂಪ.

ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸೋಮ

ಸೋಮನೆಂದರೆ ಯಾರು? ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸೋಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಲೌಕಿಕ ಮತ್ತು ಅಲೌಕಿಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ದೇವತೆಯೆಂದೂ, ಲೌಕಿಕವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ರಸಾತ್ಮಕವೆಂದೂ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು.