ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಂದಿರವೇ ರಾಮರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬುನಾದಿ

ನೋವಲ್ಲೂ ನಲಿವಿನಲ್ಲೂ  ಸುಖ-ದುಃಖದಲ್ಲೂ ರಾಮ. ರಾಮನಾಮ ಜಪಿಸದೆ  ದಿನ ಕಳೆಯದ ಭಾರತೀಯರ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ನೆಲೆನಿಂತ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರವೇ  ರಾಮರಾಜ್ಯದ  ಬುನಾದಿ ಎಂದು ನಿಸರ್ಗಾ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ

ಆಯುರ್ವೇದದ ಜನನ – ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥನ

ಹಿಂದಣ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆಯುರ್ವೇದದ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಪ್ರಬಂಧ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಬರಹಗಾರ್ತಿ ನಿಸರ್ಗ-ರವರಿಂದ.