ಪುಸ್ತಕವಿಮರ್ಶೆ: ವೀರಶೈವತ್ವದ ಕೈಪಿಡಿ – ಪ್ರತಿ ವೀರಶೈವ-ಲಿಂಗಾಯತ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲೇಬೇಕಾದ ಗ್ರಂಥ

“ಆಳವಾದ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೂ ಹಾಗೂ ವೀರಶೈವತ್ವದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ ಹೊಂದಲು ಆಸಕ್ತಿಯಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಈ ಕೃತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ” – ಡಾ. S.C ನಂದಿಮಠರವರ “A Handbook of Virashaivism” ಪುಸ್ತಕದ ಆಳವಾದ ವಿಮರ್ಶೆ @BidariSreenivas

ಪುಸ್ತಕ ವಿಮರ್ಶೆ: Essays on Indic History  ಲೇಖಕ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಶರ್ಮ

ಸಿಂಧು-ಸರಸ್ವತೀ ನಾಗರೀಕತೆಯ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ರಿ.ಶ.೧೦ನೇ ಶ.-ವರೆಗಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಥನ. ಒಂದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ. ವಿಜೇಂದ್ರ ಶರ್ಮ-ರ ಪುಸ್ತಕ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿದರಿ – ರವರ ವಿಮರ್ಶೆ. ಬನ್ನಿ ವಿಹರಿಸೋಣ.