గ్రహణ శాస్త్రం: హేతువాదుల వాదనల ఖండన

గ్రహణం ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది మనకి ఆధునిక శాస్త్రజ్ఞులూ తెలియచేస్తున్నారు అలానే మన పంచాంగ కర్తలూ తెలియ చేస్తున్నారు. అయితే, గ్రహణ సమయంలో పాటించాల్సిన నియమ నిభందనల గురించి మాత్రం కేవలం భారతీయ శాస్త్రం మాత్రమే చెప్తుంది. పాశ్చాత్య శాస్త్రం ఆ విషయం గురించి ఏమీ చెప్పదు

క్రూరత్వ సాహిత్యం – భారతదేశాన్ని, హిందూ ధర్మాన్ని నాశనం చెయ్యడానికి వాడబడుతున్న పాశ్చాత్య ఆయుధం

ఈ వార్తలో భాగమైన వారి కులం, మతం, ప్రాంతం లాంటి వాటిని పరిగణలోకి తీసుకుంటే ఇలాంటి వృత్తాంతాలని ఇంకా సృష్టించవచ్చు. ఇటువంటి ప్రచారం పట్ల భారతీయులు, హిందువులు జాగ్రతగా ఉండటం, సోషల్ మీడియా ద్వారా వ్యతిరేకించడం చాలా అవసరం.

హిందూ మహా వృత్తాంతము

దేశంలోని అన్ని మాధ్యమాలలో ‘హిందూ మహా వృత్తాంతానికి’ సంబందించిన చర్చ పెద్ద ఎత్తున జరగాలి. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యత కలిగిన, చాలా లోతైన అవగాహన అవసరమైన విషయం అవ్వటం వలన మన మేధో వర్గం దీనిని దూరదృష్టితో, అఖుంటిత దీక్షతో చేపట్టాలి.