All posts tagged: Rama

surpankha

The Practice Of Nose-Cutting In The Ancient World

Śūrpaṇakhā’s nose was cut off by Lakṣmaṇa as a merciful option when she made an attempt on Sītā’s life. That was the prevalent norm – in India and across the world. Had she been a man, he could have killed her.

ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಉಭಯಕುಶಲೋಪರಿ- ಭರತನಿಗೆ ರಾಜಧರ್ಮ – ಭಾಗ ೩

ರಾಜನ ರೀತಿ, ರಾಜಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಬೃಹತ್ ಚಿಂತನೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮನಿಂದ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ. ಭರತನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ. ಕಡೆಯ ಭಾಗ.

ಶ್ರೀರಾಮ ಉಭಯಕುಶಲೋಪರಿ, ಭರತನಿಗೆ ರಾಜಧರ್ಮ – ಭಾಗ ೨

ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಜ್ಯಪರಿಪಾಲನೆಯೆಂದರೇನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸೂತ್ರರೂಪಿಯಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭರತನಿರಲಿ – ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಓದುವ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾನೆ.

Ramayana Soundaryam

Ramayana is the story of the longing mind which is in search of one’s own love, the happiness that one is, and uniting with that source of happiness.