All posts tagged: Narayana

ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ

ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಯಾವ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಘಟಿಸಿತು? ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದನು? ಗಜೇಂದ್ರ, ಗಜೇಂದ್ರನನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಮೊಸಳೆ – ಈ ಪಾತ್ರಗಳ ಪೂರ್ವಾಪರಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿನ್ನು ಉತ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಬರಹ.

Nara, Nārāyaṇa, And The Bhagavad Gita

It is no wonder therefore that the Rishis Nara and Nārāyaṇa, who are supposed to be eternally engaged in meditation on Sanatana Dharma, incarnated to provide us with this ultimate text of dharma and adhyatma, and explain to us that without swadharma, there can never be any Sanatana Dharma.

ಪುರಾಣಕಥೆಗಳ ನರ-ನಾರಾಯಣ : ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರಾಗಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ ಮುನಿದ್ವಯರು

ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನರ-ನಾರಾಯಣರ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿವೆ. ನರ-ನಾರಾಯಣರೇ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅವು ಸಾರುತ್ತವೆ. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನರ-ನಾರಾಯಣ ತತ್ವ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.