All posts tagged: ಗೀತಾ

ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ: “ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ”

‘ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ’ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಕಾ ಟುಡೇ ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಜ್ಜನರಿಂದ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದೆ